Skip to content

Акт адміністративний

Скачать акт адміністративний doc

Адміністративний акт. влади відповідно до характеру та. Адміністративний акт — це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи. Юридичний акт, що приймається органом державного управління з якогось конкретного випадку. Цей акт тягне настання цивільно-правових наслідків, якщо це. Можна засвідчити адміністративними актами і актами громадських об'єднань, приватних осіб (власників, акт органів) при умові здійснення ними прерогатив адміністративний служби та її відповідності чинному законодавству.

Важливо відрізняти адміністративні акти від нормативних актів суб'єктів публічної адміністрації та адміністративних договорів. Основна відмінність адміністративних актів (зокрема таких, що зачіпають інтереси багатьох осіб) від нормативних актів суб’єктів публічної адміністрації полягає в тому, що адміністративний акт завжди має конкретних адресатів або адресатів, яких можна визначити за певними ознаками, і він стосується врегулювання конкретного випадку.

Інститут адміністративного акта. Адміністративний акт залишається важливою формою адміністративної діяльності. Як форма діяльності адміністративний акт виконує чотири функції: з адміністративно-правової точки зору він є важливим засобом завершення адміністративно-правової процедури; - стосовно матеріального права він конкретизує правовідносини між адміністрацією і громадянами, абстрактно передбачені законом.

Підставою виникнення зобов'язань можуть служити і адміністративні акти. При цьому зміст зобов'язання, що виникає на підставі адміністративного акта, визначається цим актом. Включення адміністративних актів в арсенал цивільного права в чому було обумовлено адміністративними методами управління, впроваджуваними в протягом тривалого періоду часу в нашу економіку. Поділ II. Адміністративні акти.: Арт. Загальними адміністративними актами є: I. інструкції й обіжники та 2. обов’язкові постанови.

Розділ I. Інструкції й обіжники адміністративних органів. Арт. Змістом інструкції є загальні пояснення підлеглим урядовим особам та установам -. Юридичний акт, що приймається органом державного управління з якогось конкретного випадку. На відміну від нормативного акта управління, А. а. НЕ створює правових норм, але безпосередньо породжує, припиняє або змінює то чи. АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ.

Перевод: administrative act, administrative action.  АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ перевод с украинского языка на другие языки. Украинский язык - словари. Украинский язык ►. І адміністративні акти, і адміністративні договори можна об’єднати більш загальним поняттям – правовий акт виконавчої влади. У вітчизняному правознавстві переважає визначення такого правового акта як односторонньо-владного припису компетентного державного органа (посадової особи).

Це визначення фактично ототожнює правовий акт виконавчої влади й адміністративний акт. Одним з таких правових інститутів є інститут індивідуального акта управління або, як його почали називати останнім часом, адміністративного акта [1, с]. Принципова значущість зазначеного інституту пояснюється кількома факторами. Так, з одного боку, індивідуальний акт управління є різновидом правових форм управління.

fb2, PDF, doc, djvu