Skip to content

Акт обстеження території

Скачать акт обстеження території EPUB

проведено обстеження об'єкта (найменування, обстеження, відомча належність). Акт обстеження житлових умов акт матеріальну допомогу. Так як обстеження житлово-побутових умов найчастіше відбувається в зв'язку з обстеження проявами неадекватної поведінки дитини, то в акті повинно відображатися причинно-наслідкові зв'язки, якщо такі виявляться при перевірці.

Акт загального огляду жилого будинку Акт (зведений акт) оцінки об’єкта незавершеного будівництва. Акт приймання-передачі виконаних робіт за участю території. - - № Акт обстеження житлових території 1. Акт обстеження житлових умов, щоб стати на квартирний облік.

Офіційний портал Рівненської міської ради та її виконавчого комітету. Акт (зведений акт) оцінки об’єкта незавершеного будівництва. Related Posts. Інші заяви та довідки Жовтень 10, Заява (Форма № Н) (наказ МОН України від № ).

Read more. Share. Інші заяви та довідки Жовтень 10, Акт обстеження житлових умов 1. Акт обстеження житлових умов на матеріальну допомогу.

2. Акт обстеження житлових умов, щоб стати на квартирний облік. * Документи, які потрібно, щоб отримати акт обстеження: Домова книга, техні. АКТ результатів загального періодичного огляду будівель, споруд та конструкцій.

від“____” ___р. №_. (назва споруди, будівлі, місце знаходження).  1. Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, затверджені наказом Держбуду та Держохоронпраці України № / від р.

2. Інструкції з експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж. ФОРМА № /о Затверджена наказом МОЗ України. АКТ. санітарно-епідеміологічного обстеження об"єкта. (населений пункт). 20__ р. Мною (нами). (прізвище, ім"я, по батькові, посада).

проведено обстеження об'єкта (найменування, адреса, відомча належність).  Станом на час обстеження:: Територія табору має площу___(не)обгороджена.

Обладнано дитячі спортивні майданчики_. дітей. Як заповнити акт обстеження житлово-побутових умов сім'ї? Так як обстеження житлово-побутових умов найчастіше відбувається в зв'язку з різними проявами неадекватної поведінки дитини, то в акті повинно відображатися причинно-наслідкові зв'язки, якщо такі виявляться при перевірці.

Акт - це документ, який є підтвердженням якогось факту: виконання робіт, надання послуг, передачі документів, товару, устаткування, транспортного засобу, квартири. СХЕМА території, на якій проводилося нетехнічне обстеження. м. Сватове. вул. Л. Українки.  Продовження додатка 2 Додаток до Акта нетехнічного обстеження території від _ № _.

ДОНЕСЕННЯ про проведення нетехнічного обстеження територій розрахунком нетехнічного обстеження _. (територіальний орган управління/формування центрального підпорядкування ДСНС).

txt, txt, txt, fb2