Skip to content

Нормативтік-???ы?ты? акт дегеніміз не

Скачать нормативтік-???ы?ты? акт дегеніміз не txt

Депозиттерге кепілдік беру мәселелері қандай нормативтік құқықтық актілері? Нормативті акт - қандай да бір нормаларды мазмұндайтын акт. Нормативтік құқықтық акт - нормативтік құқықтық акт — референдумда қабылданған не уәкілетті орган немесе мемлекеттің лауазымды адамы қабылдаған, құқықтық нормаларды белгілейтін, олардың қолданылуын өзгертетін, тоқтататын немесе тоқтата тұратын белгіленген нысандағы нормативтік-???ы?ты?

ресми құжат. Жүйелі талқылау дегеніміз құқық нормаларының мазмұнын басқа акт салыстыру арқылы түсіндіру және оның солармен байланысын анықтау. Құқықтық акт нормативтік құқықтық актінің заңды анықтамасы қараша 11 жыл 78II DG бойынша Федералдық Жиналысы Мемлекеттік Думасының қаулысымен бір рет қана берілді.

Размер: Mb.; Ескерту. Бїкiл мјтiнi бойынша. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жылғы 6 қазандағы № қаулысы. Нормативтік-құқықтық акт –дегеніміз.  9. Нормативтік-құқықтық акті деген ұғымның мағынасын қандай анықтама аша алады? Нормативтік-құқықтық акт –дегеніміз: 1) ерекше нысанда шыққан ресми құжат – құқық нормаларын қамтитын құзырлы құқықшығармашылық органның құжаты.

2) қоғамдық қатынастарды реттейтін жалпы сипаттағы мінез-құлық ережесі. Ыќтыќ јдет деп нені атаймыз? Нормалардыѕ мемлекетпен бекітілуі, жалпыєа бірдей міндетті заѕдарєа айналуы ќай. Құқықтық акт нормативтік құқықтық актінің заңды анықтамасы қараша 11 жыл 78II DG бойынша Федералдық Жиналысы Мемлекеттік Думасының қаулысымен бір рет қана берілді.

Қоғамның объективті даму процесіне сәйкес нормативтік актілер сан жағынан да, сапа жағынан да күрделі дамып, кейбір нормалардың бір – біріне қайшы келуі де, немесе қайталануы да, кемшіліктері де молаяды. Осы саналуан нормативтік актілерден өздеріне керектерін тауып алып, пайдалану, жеке және заңды тұлғаларға өте қиын мәселе. Сондықтан мемлекет қабылдаған нормативтік актілер жіктеліп, топтастырып отырылады, оның әртүрлі әдіс – тәсілдері болады.

Заң дегеніміз, ең жоғарғы нормативтік күші бар акті. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша Парламент– заң шығару қызметін жүзеге асыратын Республиканың ең жоғарғы органы.

Заң термині әдебиетте екі мағынада қолданылады- «кең» және «тар» мағынасында. Кең тұрғыдан алсақ, заңға нормативтік актілердің барлық түрлері нақты заңдар, жарлықтар, қаулылар, шешімдер, бұйрықтар, нұсқаулар, ережелер, жарғылар т.б. жатқызылады.  Былайша айтсақ, “заң” – төрағасы сияқты, басқа нормативтік - құқықтық актілердің төрінн орнын алатын акт. Оның себебі неде?

Біріншіден, заңды мемлекеттің ең жоғарғы заң шығаратын органы – Парламент шығарады. Нормативтік құқықтық акт – референдумда қабылданған немесе уәкілетті орган не мемлекеттік лауазымды адам қабылдаған, құқықтық нормаларды белгілейтін, олардың қолданылуын өзгертетін, тоқтататын, не болмаса тоқтата тұруға белгіленген нысандағы жазбаша ресми құжат. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін, ескірген және сыбайлас жемқорлықты тудыратын құқық нормаларын анықтау, олардың іске асырылуының тиімділігін бағалау мақсатында еліміз.

EPUB, EPUB, EPUB, fb2